Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 140

İçindekiler
3 - 6 Toplum ve Bilim
6 - 11
Giriş: Uluslararası göç, politika ve güvenlik
Ahmet İçduygu
Doğuş Şimşek
11 - 27
Göç politikaları ve insan güvenliği: Türkiye’deki Suriyeliler örneği
Doğuş Şimşek
27 - 42
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar: “Siyasallaşan” bir sürecin analizi
Ahmet İçduygu
42 - 69
İstanbul, mülteciler için cennet mi cehennem mi? Suriyeli mültecilerin kentsel alandaki halleri
Ayhan Kaya
69 - 93
Göç ve güvenlik: Eleştirel yaklaşımlar
Sibel Karadağ
Bahar Rumelili
93 - 106
Göçün jeopolitiği ve Türkiye’nin coğrafi kısıtlaması üzerine farklı bir yorum
Deniz Sert
Uğur Yıldız
106 - 122
Türkiye’de göç politikaların dönüşümü: Yasadışılığın uluslararası üretiminden makbul yabancıya?
Ayşen Üstübici
122 - 155
Yönetimsellik bağlamında kriminoloji ve sosyal politika disiplinlerinin ilişkiselliği
Boran Ali Mercan
155 - 181
Gezi Direnişi’nin belgeselleri nasıl yapılacak? Kavramsal bir çerçeve denemesi
Ersan Ocak
181 - 215
Müzakeresiz kamusallık: Milli cemaatin yeniden inşası sürecinde Demokrasi Nöbetleri
Buket Türkmen
Bülent Küçük
215 - 226
Soykırım literatürüne eleştirel yaklaşımlar
Ümit Kurt
226
Toplum ve Bilim’e gönderilen yazıların başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir. Yazarlar, yazıları ile birlikte bir sayfayı geçmeyen İngilizce-Türkçe birer özet, açıklayıcı nitelikte anahtar sözcükler/keywords iletmelidirler. Ayrıca yazarlar, isimlerinin başına bir asteriks koyarak makalenin ilk sayfasının altında kendilerini ünvanlarıyla tanıtmalıdırlar.

Yazıların [email protected] adresine word.doc olarak gönderilmeleri gerekir. Dergiye ulaşan yazılar en geç iki ay içinde hakem okurların da katkısıyla değerlendirilecek ve sonuç yazarlara yazılı olarak iletilecektir.
Abonelik için abone bedelini İletişim Yayınları’nın ilgili Banka hesabına yatırmanız ve dekontu (veya fotokopisini) şu adrese göndermeniz yeterlidir.

İletişim Yayınları, Binbirdirek Meydanı Sokak, İletişim Han 3, Fatih 34122, İstanbul

Tel : 0212 516 22 60
Faks : 0212 516 12 58
E-Mail : [email protected]
Web : www.toplumvebilim.com

Adınızı, adresinizi, posta kodunuzu ve abone işleminizin hangi sayıdan başlamasını istediğinizi lütfen belirtiniz. Size ulaşabilmemiz için telefon ve varsa mail adresinizi de lütfen ekleyin.

Yıllık Abone Bedeli
Yurtiçi: 50 TL
Avrupa-Ortadoğu: 30 Euro
Amerika-Avusturalya: 50 Dolar
İletişim Yayınları