Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 138 - 139

İçindekiler
3 - 7 Fatma Nil Döner
Melis Ece
Irmak Ertör
Sezai Ozan Zeybek
7 - 26
Ekolojinin politikası: Yeni sınırlar, yeni aktörler
Sezai Ozan Zeybek
26 - 51
Yeşil ekonomi ve küresel iklim değişikliği politikaları: Türkiye ve Tanzanya’da müştereklerin gasplarına karşılaştırmalı bir bakış
Evren Hoşgör
Melis Ece
Nahide Konak
51 - 67
Meta menzilinin yeni durağı balık çiftlikleri: Gıda güvenliği mi çitleme mi?
Irmak Ertör
67 - 84
Tarımdan mega projelere el değiştiren topraklar
Fatma Nil Döner
84 - 106
Zeytin ağacının gölgesinde: Tarım ve enerji alanında 2023 kalkınma stratejileri
Orkun Doğan
106 - 126
Biyopolitika, güvenlik ve anti-piyasalar: Türkiye’de endüstriyel hayvancılığın seyri
Sezai Ozan Zeybek
126 - 139
Ne kentteyim, ne kırda: Olası bir süreklilik coğrafyası ve “İstanbul’un metabolizması”
Özlem Ünsal
139 - 146
Kentsel dönüşümün artıkları - çıkmacılar: Enformel kentleşme ile yıkımların arasında
Onur Ceritoğlu
Can Altay
146 - 155
Trakya-İstanbul geriliminde hidro-sosyal döngüler
Eda Acara
155 - 169
Organik tarım Türkiye’yi besler!
Yonca Demir
Bulut Aslan
169 - 179
Aşçıların dünyası: Daha lezzetli (mi?), daha organik (mi?), daha kârlı (mı?)
Erhan Akarçay
179 - 189
Kolektif ekotarım deneyimleri üzerinden topluluklar ve tarım üzerine düşünceler
H. Kiraz Özdoğan
189
Toplum ve Bilim’e gönderilen yazıların başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir. Yazarlar, yazıları ile birlikte bir sayfayı geçmeyen İngilizce-Türkçe birer özet, açıklayıcı nitelikte anahtar sözcükler/keywords iletmelidirler. Ayrıca yazarlar, isimlerinin başına bir asteriks koyarak makalenin ilk sayfasının altında kendilerini ünvanlarıyla tanıtmalıdırlar.

Yazıların [email protected] adresine word.doc olarak gönderilmeleri gerekir. Dergiye ulaşan yazılar en geç iki ay içinde hakem okurların da katkısıyla değerlendirilecek ve sonuç yazarlara yazılı olarak iletilecektir.
Abonelik için abone bedelini İletişim Yayınları’nın ilgili Banka hesabına yatırmanız ve dekontu (veya fotokopisini) şu adrese göndermeniz yeterlidir.

İletişim Yayınları, Binbirdirek Meydanı Sokak, İletişim Han 3, Fatih 34122, İstanbul

Tel : 0212 516 22 60
Faks : 0212 516 12 58
E-Mail : [email protected]
Web : www.toplumvebilim.com

Adınızı, adresinizi, posta kodunuzu ve abone işleminizin hangi sayıdan başlamasını istediğinizi lütfen belirtiniz. Size ulaşabilmemiz için telefon ve varsa mail adresinizi de lütfen ekleyin.

Yıllık Abone Bedeli
Yurtiçi: 50 TL
Avrupa-Ortadoğu: 30 Euro
Amerika-Avusturalya: 50 Dolar
İletişim Yayınları