Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 141

İçindekiler
3-5 Toplum ve Bilim
5 - 34
Yazarlarının unuttuğu metinler: 2000-2016 yılları arasında Yeni Türk edebiyatı alanında tamamlanan doktora tezleri ve anlattıkları
Erkan Irmak
Abdurrahim Karabaşoğlu
Mehmet Şamil Dayanç
34 - 58
Geleceği ertelemek: Asım Bezirci’nin mirası
Yalçın Armağan
58 - 90
İktidarla sınanmak: Sophokles’te tiranlık sorunu
Özgür Emrah Gürel
90 - 96
Tanpınar
Murat Belge
96 - 122
“Kafkaesk bir siyasal düşünce”: Giorgio Agamben düşüncesinde Kafka’nın izini sürmek
H. Bahadır Türk
122 - 140
Zalim gurbet sana yol vermiyor mu? Geride kalan Ortodoks kadınların gözünden gurbetliğe bakış
Gülen Göktürk
140 - 173
2000 sonrası Türkiye’sinde yerel yönetimler reform süreci
Osman Savaşkan
173 - 194
1980 sonrası toplumsal hareket olarak tutuklu aileleri: Karşılaşmalar ve tanıklık
Başak Can
194 - 220
Fuhşa giden yolda kâğıtsız göçmen kadınlar
Emel Coşkun
220 - 240
Kum zencileri: Siber ırkçı söylemde Türk imgesi ve tarihsel revizyonizm (Stormfront.org örneği)
Tevfik Orkun Develi
240 Toplum ve Bilim
Toplum ve Bilim’e gönderilen yazıların başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir. Yazarlar, yazıları ile birlikte bir sayfayı geçmeyen İngilizce-Türkçe birer özet, açıklayıcı nitelikte anahtar sözcükler/keywords iletmelidirler. Ayrıca yazarlar, isimlerinin başına bir asteriks koyarak makalenin ilk sayfasının altında kendilerini ünvanlarıyla tanıtmalıdırlar.

Yazıların [email protected] adresine word.doc olarak gönderilmeleri gerekir. Dergiye ulaşan yazılar en geç iki ay içinde hakem okurların da katkısıyla değerlendirilecek ve sonuç yazarlara yazılı olarak iletilecektir.
Abonelik için abone bedelini İletişim Yayınları’nın ilgili Banka hesabına yatırmanız ve dekontu (veya fotokopisini) şu adrese göndermeniz yeterlidir.

İletişim Yayınları, Binbirdirek Meydanı Sokak, İletişim Han 3, Fatih 34122, İstanbul

Tel : 0212 516 22 60
Faks : 0212 516 12 58
E-Mail : [email protected]
Web : www.toplumvebilim.com

Adınızı, adresinizi, posta kodunuzu ve abone işleminizin hangi sayıdan başlamasını istediğinizi lütfen belirtiniz. Size ulaşabilmemiz için telefon ve varsa mail adresinizi de lütfen ekleyin.

Yıllık Abone Bedeli
Yurtiçi: 50 TL
Avrupa-Ortadoğu: 30 Euro
Amerika-Avusturalya: 50 Dolar
İletişim Yayınları