Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 122

İçindekiler
3 Sibel Yardımcı
Sanem Güvenç-Salgırlı
9
Farklı bir Foucault okuması için öneriler
Sibel Yardımcı
Sanem Güvenç-Salgırlı
19
Ölümüne yaşatmak: Güvenlik sorunu olarak 'yaşam'
Aslı Çalkıvik
37
Biyoiktidara özgü bir özne(l)leşme pratiği olarak popüler sağlıklı yaşam söylemi
Nihan Bozok
53
Nüfusun biyopolitikasına yeni açılım: Türkiye'nin biyometrik elektronik kimlik kart sistemi
Alanur Çavlin Bozbeyoğlu
75
Muhacirler, biyopolitika ve öküz hırsızlığı: 19. yüzyılda Vidin'de Osmanlı yönetimselliğinin işleyişi
Safa Saraçoğlu
100
Hidayet romanlarından dindar kadın edebiyatına doğru: Beden, mekân ve özneleşme
Elifhan Köse
123
Yoksulluğun ontolojik kavranışı: Maddi-sembolik süreçler bütünü olarak yoksulluk ve yoksulluk çalışmalarında tekniğin perdesini aralamak
Zafer Yılmaz
162
Yönetsel bir alanın inşası: sosyal sorumlu yatırımcılık ve sürdürülebilir endeksleri
Ahmet Bekmen
194
Neo-liberal mülkiyet ya da "acele kamulaştırma" nedir?
Alp Yücel Kaya
237
Türkiye'nin kamu açıkları sorununu anlamaya çalışırken: Neo-liberal inanç sistemi ve ekonomi disiplini
Çağla Diner
257
Beden ve Ruh: Wacquant'ın etnografik çalışması üzerine notlar
Özgür Budak
265
Sol Alternatif Üzerine
Aslıhan Aykaç
273
İletişim Yayınları