Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 145

İçindekiler
3-6
6-32
İllet, zillet, erkeklik: Eleştirel Erkeklik Çalışmaları ve Türkiye’deki seyri
Çimen Günay-Erkol
32-54
Sabitleyici bir tartışma (argümantasyon) pratiği olarak erkeklik
Kurtuluş Cengiz
Önder Küçükural
54-102
Varsayılan aile kıskacında babalık: Türkiye’de farklı babalık algıları ve sosyal politika ilişkisi
Gökhan Topçu
102-130
Bakıcı erkekler: Karaman’da güvercin yetiştiricileri
Oya Açıkalın
Erdinç Kineşçi
130-138
Şiddetin öznesini kurmak ya da erkek yapmak
Pınar Selek
138-161
Risk toplumunda erkeklik ve şiddet: Düşünümselliğin izinde erkeğin dönüşümü
Aslıhan Öztürk
161-194
Erkeklerin öldürme hakkı: Erkeklik indirimi
Eylem Ümit Atılgan
194-208
Şiddet faili erkeklerle feminist bir çalışma denemesi üzerine notlar: “Kadın dediğin kadınlığını, erkek dediğin erkekliğini bilecek”
Özlem Cankurtaran
208-233
Ahmed Rasim’in cep romanlarından Tecârib-i Hayat’ta yeni bir erkeklik imkânı
Güneş Sezen
233-261
Erkekliğin yitiminden queerin bitimine: Troya’da Ölüm Vardı
Fatma Damak
261-276
Adadaki adamlar: Körburun romanında çatışan erkeklik temsilleri
Egem Atik
276-279
Vasat bir erkeklik hali olarak Hilmi Aydın
Gaye Boralıoğlu
279-284
Baba yarası, ana yarısı...
Figen Şakacı
284-289
Yazarın nötr cinsiyeti
Gürsel Korat
289-334
Erkeklik Çalışmaları kaynakçası
Şenol Topçu
334
İletişim Yayınları